Updated : 29 Oct | Videos (289)  
   
  Updated : 25 Oct | Videos (92)  
   
  Updated : 20 Oct | Videos (18)  
 
 
SMVS Swaminarayan Hospital
 
 
SMVS Satsang   SMVS Satsang
Diwali Celebrations 2014
 
Diwali Celebrations 2014
 
Gyansatra 8
Ghanshyamnagar Murti Pratishtha Utsav
 
 
   
 
Diwali Chopda Pujan
સુહૃદભાવ - 2
Gyansatra - 8 (Video Gallery)
SMVS Annakut Utsav
Nutan Varsh Ashirvad Sabha