5 Minutes Satsang  
 
 
SMVS Swaminarayan HH Swamishri Video
Ahankar Nu Muliyu Chhodie To Prabhu Sahayta Kare - 1
Date : 15/02/2019
Views : 87
SMVS Swaminarayan HH Swamishri Video
Rakshanhar - Jivanpran Bapashree
Date : 12/02/2019
Views : 113
SMVS Swaminarayan HH Swamishri Video
Dukh Matra Thi Bachva No Upay - Mota Ni Aagna Ma Rahevu
Date : 09/02/2019
Views : 102
SMVS Swaminarayan HH Swamishri Video
Jene Jeno Aasharo Tene Teni Laj - 1
Date : 06/02/2019
Views : 207
SMVS Swaminarayan HH Swamishri Video
Bhagwane Suli Nu Dukh Kante Thi Talyu - 1
Date : 03/02/2019
Views : 201
 
  SMVS Swaminarayan HH Swamishri Video8:06   SMVS Swaminarayan HH Swamishri Video3:09   SMVS Swaminarayan HH Swamishri Video3:16  
  Ahankar Nu Muliyu Chhodie To Prabhu Sahayta Kare - 1   Rakshanhar - Jivanpran Bapashree   Dukh Matra Thi Bachva No Upay - Mota Ni Aagna Ma Rahevu  
  Date : 15/02/2019   Date : 12/02/2019   Date : 09/02/2019  
             
  SMVS Swaminarayan HH Swamishri Video6:13   SMVS Swaminarayan HH Swamishri Video7:25   SMVS Swaminarayan HH Swamishri Video5:39  
  Jene Jeno Aasharo Tene Teni Laj - 1   Bhagwane Suli Nu Dukh Kante Thi Talyu - 1   Sant Samagame Suli Nu Dukh Kante Thi Talyu - 1  
  Date : 06/02/2019   Date : 03/02/2019   Date : 30/01/2019  
             
  SMVS Swaminarayan HH Swamishri Video4:42   SMVS Swaminarayan HH Swamishri Video7:04   SMVS Swaminarayan HH Swamishri Video3:36  
  Manushya Janm Ketlo Mongho Chhe?   HDH Bapji Mahimagan : Hajaro Gau Dur Betha Betha Raksha Kari   Deh Ne "Ma" Ni Jarur Chhe Ane Jiv Ne "Sant" Ni Jarur Chhe  
  Date : 18/01/2019   Date : 15/01/2019   Date : 12/01/2019  
             
  SMVS Swaminarayan HH Swamishri Video7:06   SMVS Swaminarayan HH Swamishri Video6:36   SMVS Swaminarayan HH Swamishri Video3:43  
  Satsang Ma Unda Utariye To Sukh Aave   Jivatma Na Vima Ejant : Satpurush   Sant Ghana Ane Satpurush Koik J  
  Date : 09/01/2019   Date : 06/01/2019   Date : 03/01/2019  
             
      1   2   3   4   5      
   
 
Search Video
     
 
 
XML/RSS   |   Sitemap   |   Feedback   |   Contact Us   |   Terms & Condition   |   Privacy Policy   |   Disclaimer   |   Donation Refund Policy