5 Minutes Satsang  
 
 
SMVS Swaminarayan HH Bapji Video
Kirtan Nirupan : Je Swaminarayan Nam Leshe - 4
Date : 12/11/2018
Views : 100
SMVS Swaminarayan HH Bapji Video
Kirtan Nirupan : Je Swaminarayan Nam Leshe - 3
Date : 10/11/2018
Views : 147
SMVS Swaminarayan HH Bapji Video
Kirtan Nirupan : Je Swaminarayan Nam Leshe - 2
Date : 08/11/2018
Views : 95
SMVS Swaminarayan HH Bapji Video
Kirtan Nirupan : Je Swaminarayan Nam Leshe - 1
Date : 06/11/2018
Views : 177
SMVS Swaminarayan HH Bapji Video
Prabhu Par No Viswas Ketlu Badhu Kam Kare Chhe
Date : 04/11/2018
Views : 205
 
  SMVS Swaminarayan HH Swamishri Video6:43   SMVS Swaminarayan HH Swamishri Video4:58   SMVS Swaminarayan HH Swamishri Video7:08  
  Sant Paramhitkari - 3   Sant Paramhitkari - 2   Motapurush Na Rajipa No Sabda Ketlu Motu Kam Kare  
  Date : 28/09/2018   Date : 26/09/2018   Date : 24/09/2018  
             
  SMVS Swaminarayan HH Swamishri Video6:55   SMVS Swaminarayan HH Swamishri Video6:51   SMVS Swaminarayan HH Swamishri Video3:46  
  Motapurush Na Rajipa Nu Mahatva   Dehabhiman shu Na karave?   Avarbhav Ane Parbhav Nu Balance Karta Shikho  
  Date : 22/09/2018   Date : 16/09/2018   Date : 14/09/2018  
             
  SMVS Swaminarayan HH Swamishri Video5:26   SMVS Swaminarayan HH Swamishri Video5:59   SMVS Swaminarayan HH Swamishri Video6:44  
  Motapurush Na Swarup Nu Jatan : 3   Motapurush Na Swarup Nu Jatan : 2   Motapurush Na Swarup Nu Jatan : 1  
  Date : 12/09/2018   Date : 10/09/2018   Date : 08/09/2018  
             
  SMVS Swaminarayan HH Swamishri Video5:46   SMVS Swaminarayan HH Swamishri Video4:27   SMVS Swaminarayan HH Swamishri Video4:24  
  Swayam Shreeji Maharaj Sad.Gopalanand Swami No Kevo Mahima Samajata   Swaminarayan Bhagwan 49 Varshe Antardhyan Kem Thya ?   Jene Jeno Jetlo Mahima Samajay Tene Tenu Tetlu Jatan Thay : 2  
  Date : 06/09/2018   Date : 04/09/2018   Date : 02/09/2018  
             
      1   2   3   4   5      
   
 
Search Video
     
 
 
XML/RSS   |   Sitemap   |   Feedback   |   Contact Us   |   Terms & Condition   |   Privacy Policy   |   Disclaimer   |   Donation Refund Policy