5 Minutes Satsang  
 
 
SMVS Swaminarayan HH Bapji Video
Kirtan Nirupan : Je Swaminarayan Nam Leshe - 4
Date : 12/11/2018
Views : 100
SMVS Swaminarayan HH Bapji Video
Kirtan Nirupan : Je Swaminarayan Nam Leshe - 3
Date : 10/11/2018
Views : 147
SMVS Swaminarayan HH Bapji Video
Kirtan Nirupan : Je Swaminarayan Nam Leshe - 2
Date : 08/11/2018
Views : 95
SMVS Swaminarayan HH Bapji Video
Kirtan Nirupan : Je Swaminarayan Nam Leshe - 1
Date : 06/11/2018
Views : 177
SMVS Swaminarayan HH Bapji Video
Prabhu Par No Viswas Ketlu Badhu Kam Kare Chhe
Date : 04/11/2018
Views : 205
 
  SMVS Swaminarayan HH Swamishri Video4:30   SMVS Swaminarayan HH Swamishri Video6:40   SMVS Swaminarayan HH Swamishri Video4:57  
  Fadal Ma Kalyan - 4   Fadal Ma Kalyan - 3   Sant Samagam Thi Jagat Na Fer Utare  
  Date : 04/08/2018   Date : 02/08/2018   Date : 14/07/2018  
             
  SMVS Swaminarayan HH Swamishri Video6:12   SMVS Swaminarayan HH Swamishri Video4:36   SMVS Swaminarayan HH Swamishri Video4:26  
  Dukh Matra Na Be Karan : Asantosh Ane Dehabhiman   Niti Thi Kamayela Dravy Nu Mahatva   Aniti Nu Dravy Sudhdh Karva No Upay  
  Date : 12/07/2018   Date : 10/07/2018   Date : 08/07/2018  
             
  SMVS Swaminarayan HH Swamishri Video5:15   SMVS Swaminarayan HH Swamishri Video6:06   SMVS Swaminarayan HH Swamishri Video6:44  
  Aniti Nu Dravy Lesho Nahi Ne Mandir Ma Dan Karasho Nahi - 3   Aniti Nu Dravy Lesho Nahi Ne Mandir Ma Dan Karasho Nahi - 2   Koi Jotu Nathi Evu Na Mano  
  Date : 06/07/2018   Date : 04/07/2018   Date : 02/07/2018  
             
  SMVS Swaminarayan HH Swamishri Video4:47   SMVS Swaminarayan HH Swamishri Video4:19   SMVS Swaminarayan HH Swamishri Video5:41  
  Aniti Nu Karan Dravy No Asantosh   Dravy Na Lobh Nu Parinam   Balako Ne Kyarey Anasamaju Na Samajsho  
  Date : 30/06/2018   Date : 28/06/2018   Date : 30/06/2016  
             
      1   2   3   4   5      
   
 
Search Video
     
 
 
XML/RSS   |   Sitemap   |   Feedback   |   Contact Us   |   Terms & Condition   |   Privacy Policy   |   Disclaimer   |   Donation Refund Policy