5 Minutes Satsang  
 
 
SMVS Swaminarayan HH Swamishri Video
Kadvabhakt Ni Niskambhakti
Date : 20/11/2017
Views : 59
SMVS Swaminarayan HH Swamishri Video
Keval Dhul No Vepar Etle Prabhu Ne Bhulavu
Date : 18/11/2017
Views : 101
SMVS Swaminarayan HH Swamishri Video
Prabhu Rakhe Tem Rahevu
Date : 16/11/2017
Views : 125
SMVS Swaminarayan HH Swamishri Video
Sakambhakt Maharaj Ne Bilkul Nathi Gamto
Date : 14/11/2017
Views : 130
SMVS Swaminarayan HH Swamishri Video
Dhanya Ho Dabhan Na Vishnudas Ni Nishtha Ne
Date : 28/10/2017
Views : 490
 
  SMVS Swaminarayan HH Swamishri Video6:49   SMVS Swaminarayan HH Swamishri Video4:43   SMVS Swaminarayan HH Swamishri Video5:18  
  Zolidan Nu Mahatva   Satpurush Nu Jatan Karie   Satpurush Sathe Aatmabuddhi No Abhav  
  Date : 05/01/2017
Views : 479
  Date : 15/06/2016
Views : 391
  Date : 12/06/2016
Views : 418
 
             
  SMVS Swaminarayan HH Swamishri Video5:24   SMVS Swaminarayan HH Swamishri Video6:30   SMVS Swaminarayan HH Swamishri Video5:17  
  Bhagvan Ane Satpurush Na Swarup Na Jatan nu Mahatva   Bhagvan Ane Satpurush Na Jatan (Emana Swarup Ne Olakhavu)   Jivan Ma Bhagvan Ane Satpurush Nu mahatva  
  Date : 09/06/2016
Views : 367
  Date : 06/06/2016
Views : 400
  Date : 03/06/2016
Views : 365
 
             
  SMVS Swaminarayan HH Swamishri Video4:42   SMVS Swaminarayan HH Swamishri Video6:56   SMVS Swaminarayan HH Swamishri Video7:00  
  Bhagvan Ane Satpurush Na Jatan Nu Mahatva   Swabhav Olakhva Nu Madhyam - Sant Samagam   Swaminarayan Mahamantra Thi Nirvasanik Thavay  
  Date : 30/05/2016
Views : 339
  Date : 21/05/2016
Views : 539
  Date : 24/04/2016
Views : 424
 
             
  SMVS Swaminarayan HH Swamishri Video5:13   SMVS Swaminarayan HH Swamishri Video7:02   SMVS Swaminarayan HH Swamishri Video4:16  
  Ghat Sankalp Talva No Upay Bhajan Ane Prarthana Chhe   Bhajan Ane Prarthana Nu Mahatva   Swaminarayan Mahamantra Thi Kala Nag Nu Zer Utre  
  Date : 21/04/2016
Views : 604
  Date : 18/04/2016
Views : 887
  Date : 15/04/2016
Views : 483
 
             
      1   2   3   4   5      
   
 
Search Video
     
 
 
XML/RSS   |   Sitemap   |   Feedback   |   Contact Us   |   Terms & Condition   |   Privacy Policy   |   Disclaimer   |   Donation Refund Policy