5 Minutes Satsang  
 
 
SMVS Swaminarayan HH Swamishri Video
Prabhu Rakhe Tem Rahevu
Date : 16/11/2017
Views : 89
SMVS Swaminarayan HH Swamishri Video
Sakambhakt Maharaj Ne Bilkul Nathi Gamto
Date : 14/11/2017
Views : 110
SMVS Swaminarayan HH Swamishri Video
Dhanya Ho Dabhan Na Vishnudas Ni Nishtha Ne
Date : 28/10/2017
Views : 472
SMVS Swaminarayan HH Swamishri Video
Harijan Sacha Re Je Urma Himmat Rakhe
Date : 26/10/2017
Views : 284
SMVS Swaminarayan HH Swamishri Video
Murti Nu Sukh Aapvu Hoi Tene Prabhu Aalok Na Sukh Thi Chheta Rakhe
Date : 24/10/2017
Views : 196
 
  SMVS Swaminarayan HH Bapji Video4:44   SMVS Swaminarayan HH Bapji Video6:51   SMVS Swaminarayan HH Bapji Video4:07  
  Upasana Nu Mahatva   Kusang Thi Bachavana Upayo   Kusang Kone Kahevay  
  Date : 18/08/2017
Views : 275
  Date : 16/08/2017
Views : 229
  Date : 14/08/2017
Views : 249
 
             
  SMVS Swaminarayan HH Bapji Video5:07   SMVS Swaminarayan HH Bapji Video4:11   SMVS Swaminarayan HH Bapji Video4:35  
  Jad Ane Chaitanya Maya Ne Chhodo   Saro Vyavhar Satsang Na Marg Ma Vighnkarta Chhe   Satsang E Vaisalyakarni Aushadhi Chhe  
  Date : 10/08/2017
Views : 220
  Date : 08/08/2017
Views : 262
  Date : 06/08/2017
Views : 278
 
             
  SMVS Swaminarayan HH Bapji Video5:02   SMVS Swaminarayan HH Bapji Video6:47   SMVS Swaminarayan HH Bapji Video4:52  
  Samagam Thi Dosh Ane Swabhav Tale   Mahatmay Gyane Sahit Nischay Kono Karvo   Samji Vichari Bolo Amrut Ven Jo  
  Date : 04/08/2017
Views : 230
  Date : 02/08/2017
Views : 187
  Date : 13/04/2014
Views : 1468
 
             
  SMVS Swaminarayan HH Bapji Video   SMVS Swaminarayan HH Bapji Video4:57   SMVS Swaminarayan HH Bapji Video4:01  
  Ati Dukh Dayak Man Potanu Janjo   Sukhadayak Tu Jane Sundar   Tyago Mad Matsar Juthi Kul Laj Jo  
  Date : 10/04/2014
Views : 1077
  Date : 07/04/2014
Views : 1031
  Date : 04/04/2014
Views : 1038
 
             
      1   2      
   
 
Search Video
     
 
 
XML/RSS   |   Sitemap   |   Feedback   |   Contact Us   |   Terms & Condition   |   Privacy Policy   |   Disclaimer   |   Donation Refund Policy