Swaminarayan Mandir Vasna Sanstha - SMVS
SMVS Shree Swaminarayan Satsang Kendra - Nadiyad
SMVS Shree Swaminarayan Satsang Kendra, 36 chitrakut Square, pinj road, Nadiyad.
Dial

Satsang Sabha Details
Detail Day Time
Sanyukt Sabha Wednesday 07:00 PM To 09:00 PM