Hospital City Center - Ghanshyamnagar
Opp. SMVS Swaminarayan Mandir - Ghanshyamnagar, Ahmedabad - 382415
Dial