Swaminarayan Mandir Vasna Sanstha - SMVS
SMVS Shree Swaminarayan Satsang Kendra - Mavdi
SMVS Swaminarayan Satsang Kendra, Ranipark, Marvel Hospitalni bajuma Mavdi, Rajkot.
Dial

Satsang Sabha Details
Detail Day Time
Bal Sabha Sunday 11:00 AM To 12:00 PM
Sanyukt Sabha Wednesday 09:00 PM To 10:30 PM