HDH Swamishri Vicharan | 16 to 30 November, 2021

Padhramni at Ghanshyamnagar
Padhramni at Isanpur
Padhramni at Isanpur
Padhramni at Isanpur
Padhramni at Isanpur
Padhramni at Isanpur
Padhramni at Isanpur
Gyan Dhyan Chintan at Naroda
Gyan Dhyan Chintan at Naroda
Gyan Dhyan Chintan at Naroda
Gyan Dhyan Chintan at Naroda
Gyan Dhyan Chintan at Naroda
Gyan Dhyan Chintan at Naroda
Gyan Dhyan Chintan at Naroda
Padhramni at Naroda
Padhramni at Naroda