SMVS Swaminarayan Mandir 34th Patotsav | Vasna | SMVS Sanstha Din

SMVS Swaminarayan Mandir ..

SMVS Swaminarayan Mandir 34th Patotsav | Vasna | SMVS Sanstha Din

April 9, 2021
4:49 Vicharan
HDH Swamishri Vicharan | Godhar | March, 2021

HDH Swamishri Vicharan | ..

HDH Swamishri Vicharan | Godhar | March, 2021

March 30, 2021
6:52 Vicharan
HDH Swamishri Vicharan | Surendranagar | March, 2021

HDH Swamishri Vicharan | ..

HDH Swamishri Vicharan | Surendranagar | March, 2021

March 23, 2021
5:35 Vicharan
HDH Swamishri Vicharan | February, 2021

HDH Swamishri Vicharan | ..

HDH Swamishri Vicharan | February, 2021

March 12, 2021
3:28 Vicharan
HDH Swamishri Vicharan - Surat, Vadodara | January, 2021

HDH Swamishri Vicharan - ..

HDH Swamishri Vicharan - Surat, Vadodara | January, 2021

March 10, 2021
7:49 Vicharan
HDH Swamishri Vicharan - Godhra, Bhavnagar, Surendranagar | January, 2021

HDH Swamishri Vicharan - ..

HDH Swamishri Vicharan - Godhra, Bhavnagar, Surendranagar | January, 2021

March 6, 2021
5:52 Vicharan
HDH Swamishri Vicharan - Morbi, Rajkot | January, 2021

HDH Swamishri Vicharan - ..

HDH Swamishri Vicharan - Morbi, Rajkot | January, 2021

March 1, 2021
5:44 Vicharan
HDH Swamishri Vicharan - Himmatnagar, Godhar | January, 2021

HDH Swamishri Vicharan - ..

HDH Swamishri Vicharan - Himmatnagar, Godhar | January, 2021

February 14, 2021
6:35 Vicharan
HDH Swamishri Vicharan - Swaminarayan Dham Patotsav | January, 2021

HDH Swamishri Vicharan - ..

HDH Swamishri Vicharan - Swaminarayan Dham Patotsav | January, 2021

February 6, 2021
3:26 Vicharan
HDH Swamishri Vicharan | December, 2020

HDH Swamishri Vicharan | ..

HDH Swamishri Vicharan | December, 2020

January 23, 2021
5:41 Vicharan
HDH Swamishri Vicharan November 2020

HDH Swamishri Vicharan No..

HDH Swamishri Vicharan November 2020

January 13, 2021
5:38 Vicharan
HDH Swamishri Vicharan - Diwali Vicharan | November, 2020

HDH Swamishri Vicharan - ..

HDH Swamishri Vicharan - Diwali Vicharan | November, 2020

January 9, 2021
6:30 Vicharan