Bhagwan No Aashro Ane Bhajan - Prarthna Nu Bal Rakho