Global Events

Sant Shibir - 2022

Sant Shibir - 2022

February 18, 2022

HDH Swamishri Vicharan | 01 to 15 F..

HDH Swamishri Vicharan | 01 to 15 February, 2022

February 15, 2022

Matru Pitru Vandana Karyakram - 202..

Matru Pitru Vandana Karyakram - 2022

January 26, 2022

HDH Swamishri Vicharan | 01 to 15 J..

HDH Swamishri Vicharan | 01 to 15 January, 2022

January 17, 2022

SMVS Swaminarayan Mandir Anand - Sh..

SMVS Swaminarayan Mandir Anand - Shilanyas Samaroh

January 15, 2022

Satsang Kendra Udghatan - Gadiya

Satsang Kendra Udghatan - Gadiya

January 8, 2022

SMVS Swaminarayan Mandir Pratistha ..

SMVS Swaminarayan Mandir Pratistha Utsav - Godhra

January 8, 2022

HDH Swamishri Vicharan | 16 to 31 D..

HDH Swamishri Vicharan | 16 to 31 December, 2021

December 31, 2021

Satsang Kendra Udghatan - Boriavi, ..

Satsang Kendra Udghatan - Boriavi, Godhra

December 20, 2021

Satsang Kendra Udghatan - Lalpur

Satsang Kendra Udghatan - Lalpur

December 20, 2021

HDH Swamishri Vicharan | 01 to 15 D..

HDH Swamishri Vicharan | 01 to 15 December, 2021

December 15, 2021

SMVS Swaminarayan Mandir Punah Prat..

SMVS Swaminarayan Mandir Punah Pratistha Utsav - Varachha

December 12, 2021

SMVS Swaminarayan Mandir Punah Prat..

SMVS Swaminarayan Mandir Punah Pratistha Utsav - Dabholi

December 11, 2021

HDH Swamishri Vicharan | 16 to 30 N..

HDH Swamishri Vicharan | 16 to 30 November, 2021

November 30, 2021

HDH Swamishri Vicharan | 01 to 15 N..

HDH Swamishri Vicharan | 01 to 15 November, 2021

November 15, 2021

Gyansatra - 15

Gyansatra - 15

November 7, 2021