Global Events

Nutan Varsh Ashirwad Sabha Vasna - ..

Nutan Varsh Ashirwad Sabha Vasna - 2023

November 14, 2023

Nutan Varsh Ashirwad Sabha Godhar -..

Nutan Varsh Ashirwad Sabha Godhar - 2023

November 14, 2023

SMVS Annakut Utsav 2023 - India

SMVS Annakut Utsav 2023 - India

November 14, 2023

SMVS Annakut Utsav 2023 - Abroad

SMVS Annakut Utsav 2023 - Abroad

November 14, 2023

Diwali Chopada Pujan - 2023

Diwali Chopada Pujan - 2023

November 12, 2023

HDH Swamishri Vicharan - 29 to 31 O..

HDH Swamishri Vicharan - 29 to 31 Oct, 2023

October 31, 2023

HDH Swamishri Vicharan - 21 to 28 O..

HDH Swamishri Vicharan - 21 to 28 Oct, 2023

October 28, 2023

HDH Swamishri Vicharan - Vastral

HDH Swamishri Vicharan - Vastral

October 21, 2023

HDH Swamishri Vicharan - Malpur

HDH Swamishri Vicharan - Malpur

October 16, 2023

SMVS Swaminarayan Mandir Murti Prat..

SMVS Swaminarayan Mandir Murti Pratishtha Utsav | Ramsaur Bada, Rajasthan

October 15, 2023

HDH Swamishri Vicharan - Naroda, Ch..

HDH Swamishri Vicharan - Naroda, Chandkheda

October 13, 2023

Kids Activity - Hindola Competition..

Kids Activity - Hindola Competition 2023

October 11, 2023

HDH Swamishri Vicharan - 01 to 10 O..

HDH Swamishri Vicharan - 01 to 10 Oct, 2023

October 10, 2023

HDH Swamishri Vicharan - Una, Bhavn..

HDH Swamishri Vicharan - Una, Bhavnagar

October 9, 2023

SMVS Swaminarayan Mandir Junagadh -..

SMVS Swaminarayan Mandir Junagadh - Shilanyas Samaroh

October 7, 2023

HDH Swamishri Vicharan - Himatnagar

HDH Swamishri Vicharan - Himatnagar

October 4, 2023