× Show All
 

HDH Swamishri Vicharan | 1 to 15 October 2022

Sankalp Sabha at Swaminarayan Dham
Sankalp Sabha at Swaminarayan Dham
Sankalp Sabha at Swaminarayan Dham
Sankalp Sabha at Swaminarayan Dham
Kirtan-Bhakti at Swaminarayan Dham
Kirtan-Bhakti at Swaminarayan Dham
Kirtan-Bhakti at Swaminarayan Dham
Padharamani at Swaminarayan Dham
Padharamani at Swaminarayan Dham
Padharamani at Swaminarayan Dham
Padharamani at Swaminarayan Dham
Padharamani at Swaminarayan Dham
Padharamani at Swaminarayan Dham
Padharamani at Swaminarayan Dham
Poonam Samaiyo at Vasna
Poonam Samaiyo at Vasna