બાપાશ્રીની વાતોનો પરિચય

સ્વામિનારાયણ ભગવાનના સ્વરૂપની સર્વોપરી નિષ્ઠા અને અનાદિમુક્તની સ્થિતિ આ બે સનાતન સિદ્ધાંતોના રહસ્યજ્ઞાનને સમજાવવા તથા તેનું પ્રવર્તન કરવા માટે જજેમનું શ્રીજીસંકલ્પથી પ્રાગટ્ય થયું હતું એવા જીવનપ્રાણ અબજીબાપાશ્રી.

 
read more

બાપાશ્રીની વાતોનો મહિમા

કારણ સત્સંગ એટલે મૂર્તિનો સત્સંગ. કારણ સત્સંગી તરીકે આપણો ધ્યેય છે. - મૂર્તિસુખ સુધી પહોંચવું. તો તેના માટેનો સિલેબસ છે - બે ગોલ ને એક રોલ.

બે ગોલ

  1. શ્રીજીમહારાજના સ્વરૂપને જાણવું.
  2. શ્રીજીમહારાજના સ્વરૂપમાં જોડાવું.
  3.  
read more