HDH Bapji Vicharan - Ghanshyamnagar Shakotsav (31-12-2017)

HDH Bapji Vicharan - Ghan..

HDH Bapji Vicharan - Ghanshyamnagar Shakotsav (31-12-2017)

January 29, 2018
3:42 Vicharan
HDH Bapji Vicharan - Godhar & Godhara (17-12-2017)

HDH Bapji Vicharan - Godh..

HDH Bapji Vicharan - Godhar & Godhara (17-12-2017)

January 11, 2018
4:09 Vicharan
HDH Bapji Vicharan - Isanpur (09-03-2017)

HDH Bapji Vicharan - Isan..

HDH Bapji Vicharan - Isanpur (09-03-2017)

May 11, 2017
5:19 Vicharan
HDH Bapji Vicharan - Ghatlodiya (08-03-2017)

HDH Bapji Vicharan - Ghat..

HDH Bapji Vicharan - Ghatlodiya (08-03-2017)

May 8, 2017
3:55 Vicharan
HDH Bapji Vicharan  &  3rd Patotsav - Surendranagar(28-03-2017)

HDH Bapji Vicharan & 3r..

HDH Bapji Vicharan & 3rd Patotsav - Surendranagar(28-03-2017)

April 26, 2017
9:42 Vicharan
HDH Bapji Vicharan - Ghanshyam Nagar (07-03-2017)

HDH Bapji Vicharan - Ghan..

HDH Bapji Vicharan - Ghanshyam Nagar (07-03-2017)

April 18, 2017
5:16 Vicharan
HDH Bapji Vicharan - Godhara (05-03-2017)

HDH Bapji Vicharan - Godh..

HDH Bapji Vicharan - Godhara (05-03-2017)

April 13, 2017
4:28 Vicharan
HDH Bapji Vicharan - Baroda (04-03-2017)

HDH Bapji Vicharan - Baro..

HDH Bapji Vicharan - Baroda (04-03-2017)

March 4, 2017
4:26 Vicharan
HDH Bapji Vijapur Vicharan (02-03-2017)

HDH Bapji Vijapur Vichara..

HDH Bapji Vijapur Vicharan (02-03-2017)

March 2, 2017
3:45 Vicharan