મહાત્મ્ય - ૭

  November 29, 2021

“જેને જેટલું મહાત્મ્ય તેને તેટલું જતન થાય...” આ ઉક્તિ સ્વજીવનમાં સાર્થક થાય ત્યારે કેવાં પરિણામ મળે...??
Read more

મહાત્મ્ય - ૬

  November 22, 2021

મહાત્મ્ય સત્સંગનો પ્રાણ છે, આધાર છે. એ મહાત્મ્યના વિચારની અખંડિતતા હોય તેવા મુમુક્ષુના જીવનમાં કેવાં લક્ષણો હોય ?
Read more

મહાત્મ્ય - ૫

  November 15, 2021

સત્સંગમાં આવેલ કોઈ પણ મુમુક્ષુ ભલે પછી તે ત્યાગી હોય કે ગૃહસ્થ, વડીલ હોય, યુવક હોય, બાળક હોય કે પછી પુરુષ હોય કે મહિલા;
Read more

મહાત્મ્ય - ૪

  November 8, 2021

ભક્ત અને મુમુક્ષુ બે વચ્ચેનો ભેદ તેઓની ખેવના પરથી ખ્યાલ આવે છે. ભક્ત પોતાની દૈહિક સુખાકારીની ખેવના સાથે સત્સંગ કરે છે. જ્યારે
Read more

મહાત્મ્ય - ૩

  November 1, 2021

સુખ-શાંતિ, આનંદ એ મનુષ્યમાત્રનો અબાધિત અધિકાર છે.જેમ...
Read more