સુખ-દુઃખનુ મૂળ - પૂર્વાગ્રહ - 2

  March 28, 2016

રૂમાલનો ભાર નથી લાગતો પણ જ્યારે રૂમાલને ગાંઠો વળે છે તે જ ભાર આપે છે. એમ વ્યક્તિનું વર્તન હેરાન નથી કરતું પણ જ્યારે તેના માટે પૂર્વાગ્રહની ગાંઠો બંધાય છે તે જ દુઃખી કરે છે. પણ આ ગાંઠોને છોડવી કઈ રીતે ?? તે જોઈએ આ લેખમાળામાં...
Read more

સુખ-દુઃખનુ મૂળ - પૂર્વાગ્રહ - 1

  March 19, 2016

માણસે સંશોધનો કરી કરોડો રૂપિયાના ખર્ચે ઉપગ્રહ છોડ્યા છે પણ સાવ મફતમાં છોડવાનો પૂર્વાગ્રહ આપણે નથી છોડી શકતાં ??? આવું કેમ ??? પૂર્વાગ્રહ એટલે શું ??? તે આપણને કઈ રીતે દુઃખી દુઃખી કરી દે છે તે નિહાળીએ આ લેખમાળા દ્વારા...
Read more

સુખ-દુઃખનું મૂળ - અપેક્ષા - 2

  March 12, 2016

દરેક જગ્યાએ બૅલેન્સ જળવાવું જરૂરી છે. વધુ પડતું જમવું દુઃખદાયી છે તો ન જમવું એ પણ દુઃખદાયી છે... વધુ પડતું બોલવું દુઃખદાયી છે તો ન બોલવું તે પણ એટલું જ દુઃખદાયી છે. તો શું કરવું ??? બૅલેન્સ રાખવું... વધુ પડતી ઇચ્છા ન રાખવી તો ચાલો તે બૅલેન્સ કરવાની રીત શીખીએ...
Read more

સુખ-દુઃખનું મૂળ - અપેક્ષા - 1

  March 5, 2016

જમવાની રસોઈમાં મીઠું જરૂરી છે. પણ મીઠું વધુ પડી જાય તો...? દૂધ ગળ્યું કરવા ખાંડ જોઈએ પણ વધુ પડી જાય તો...? Excess is always poison. એમ જીવનમાં ઇચ્છાને અપેક્ષાઓ જરૂરી છે પણ પોતાની Capacity બહારની વધુ પડતી અપેક્ષાઓ દુઃખી કરી નાખે છે... કઈ રીતે ? તે નિહાળીએ આ લેખામૃતમાં...
Read more