સહનશીલતા - 2

  February 28, 2018

જીવનના દરેક ક્ષેત્રે પ્રગતિના સર્વશ્રેષ્ઠ શિખરો સર કરવા સહનશીલતાને આપણા જીવનમાં ચરિતાર્થ કરવી અનિવાર્ય છે. તો આવો આ નિબંધશ્રેણીનાં માધ્યમે સહનશક્તિનું મહત્ત્વ સમજીએ.
Read more

Revolutionary Satpurush

  February 26, 2018

This is about the powerful Satpurush HDH Bapji whose birth is by the divine blessings of Shri Abjibapashree. This divine Satpurush HDH Bapji is the present-day revolutionary Satpurush.  
Read more

સહનશીલતા - 1

  February 19, 2018

આ અદ્યતન યુગમાં બહુધા મનુષ્યના મસ્તિષ્ક પણ અદ્યતન થઈ ગયાં છે, પરિણામે સહનશીલતાનો ગુણ જાણે સમાજમાંથી નામોનિશાન થઈ ગયો હોય તેવું અનુભવાય છે, તો આ નિબંધશ્રેણી દ્વારા આપણે સહનશીલતાના ગુણનું મહત્ત્વ સમજીએ.
Read more

સ્વાશ્રય - 3

  February 12, 2018

સ્વાશ્રયી જીવન જીવવા બાબતે મહાપ્રભુ અને મોટાપુરુષોનો કેવો આગ્રહ હોય છે તે જાણીએ તેમના સ્વજીવનદર્શન દ્વારા.
Read more

સ્વાશ્રય - 2

  February 5, 2018

આજના યુગમાં આપણો આધાર માત્ર કોઈ વ્યક્તિ ન રહેતાં વસ્તુ, સ્થાન અને ટેક્નોલોજી બનતા જાય છે. એવા, સમામાં સ્વાશ્રયી બનવું એ પડકાર સમાન છે, છતાં આ નિબંધશ્રેણી દ્વારા સ્વાશ્રયી જીવનના ફાયદા સમજી સ્વનિર્ભર બનવા કટિબધ્ધ બનીએ.
Read more